08 FORMs tarkt

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Sä­song­ens störs­ta trend sta­vas skulp­tu­ra­la bord, oav­sett ma­te­ri­al och stor­lek. Välj och vra­ka – här kan det in­te gå fel! Ut­ö­ver möble­mang är for­men även stor bland de­tal­jer – och djur­mo­tiv är fort­fa­ran­de en själv­klar­het i in­red­ning­en. Fan­ta­si­ful­la, ore­gel­bund­na for­mer, mix­a­de ma­te­ri­al och bord som ser ut som ett konst­verk i sig. Det här är fi­gu­ri­ner­nas tid, där vi lå­ter ud­da, per­son­li­ga ob­jekt ta plats i vå­ra hem. Nu ren­sar vi bort vå­ra gam­la cof­fee ta­b­le-böc­ker och pry­der soff­bor­det och hyl­lan med de­ko­ra­ti­va ob­jekt från auk­tio­ner, lop­pi­sar och gi­vet­vis ock­så ny­pro­duk­tion. Ru­sti­ka va­ser, ke­ra­mik och havs­fynd som sto­ra snäc­kor, ko­ral­ler el­ler ste­nar är helt rätt.

Djur­va­ser, 250-390 kr, Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.