Mo­de

Plaza Kvinna - - MODE > TREND -

I det här num­ret kan du fros­sa bland vårens ab­so­lut bäs­ta de­nimplagg! Sten­tvät­tat, färg, ne­utra­la to­ner och oli­ka ny­an­ser av blått – sä­song­ens de­nimtren­der har allt och li­te till. På si­dan 112 gui­dar vi dig bland sä­song­ens ny­kom­ling­ar och i det ex­tra långa mo­de­job­bet på si­dan 86 kan du se hur skulp­tu­ra­la över­de­lar och ett få­tal ac­ces­so­a­rer tar stilen till yt­ter­li­ga­re en ni­vå. I van­lig ord­ning har Pla­za Kvin­nas re­dak­tion valt ut si­na per­son­li­ga fa­vo­ritvis­ning­ar in­för vå­ren och som­ma­ren och du bjuds på allt från kax­i­ga ku­lö­rer och se­mester­plagg till pud­ri­ga pa­stel­ler och ski­ra ty­ger. Så lu­ta dig till­ba­ka och njut av ett full­ma­tat vår­num­mer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.