Pa­per­bag Jeans

Plaza Kvinna - - MODE > SHOPPING -

Vi­da ben, hög­mid­jat och de­nim­bäl­te är re­cep­tet för de tren­di­gas­te jean­sen just nu. De är in­te ba­ra be­kvä­ma, ut­an ska­par även en läng­re si­lu­ett med ben som ald­rig tar slut. Låt dig in­spi­re­ras av Bal­main som väl­jer att klä upp jean­sen med kor­sett, dra­ma­tisk trench­coat och svar­ta klac­kar. Med silv­ri­ga hoops full­bor­dar loo­ken i ett naffs.

01. Byxa, 1 200 kr, Le­vi’s 02. Byxa, 3 175 kr, 3X1 NYC. 03. Byxa, 2 940 kr, La vie Re­bec­ca Tay­lor. 04. Byxa, 3 460 kr, Ve­ro­ni­ca Be­ard. 05. Kor­sett, 749 kr, Guess. 06. Trench­coat, 3 345 kr, Filip­pa K. 07. Sil­ve­rör­häng­en, 4 160 kr, Saint Lau­rent. 08. Mu­les, 899 kr, Za­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.