Wes­tern Vi­bes

Plaza Kvinna - - MODE > SHOPPING -

Vid det här la­get är vi nog be­kan­ta med wes­terntren­den och själv­klart ly­ser den även starkt på de­nimsce­nen. Sat­sa på en skjor­ta i gröv­re de­nim med wes­ter­nin­slag i form av söm­mar och snitt för att roc­ka stilen som To­ga. Mar­ke­ra mid­jan med ett bäl­te med stort spän­ne och hop­pa i de vi­ta boot­sen. Bär en bo­lo tie el­ler en sjal runt hal­sen för att nai­la stilen.

01. Skjor­ta, 300 kr, Boo­hoo. 02. De­nim­blus, 2 545 kr, See by Chloé. 03 Skjor­ta, 2 170 kr, M. i. h. Jeans. 04. Skjor­ta, 2 700 kr, Gan­ni. 05. Jeans, 5 340 kr, Hil­li­er Bart­ley. 06. Si­den­sjal, 1 100 kr, Baum und Pfer­dgar­ten. 07. Bäl­te, 129 kr, Bik Bok. 08. Boots, 1 700 kr, Cal­vin Kle­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.