FLÄ RDFULL GOURMETPÄRLA

Plaza Kvinna - - PARIS - Av ca­ro li­ne thörn­ho lm

Sta­den för livsnju­ta­re, gour­me­ter och ro­man­ti­ker. En be­ru­san­de världs­met­ro­pol, där ut­sträck­ta bou­le­var­der och prakt­ful­la träd­går­dar var­vas upp med små­ga­tor, göm­da mark­na­der och ur­frans­ka bist­ron. Möt vå­ren i Pa­ris! Pla­za Kvin­na har pac­kat med bas­kern och rött läpp­stift för att tes­tat sta­dens ab­so­lut he­tas­te stäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.