Tänk på att

Plaza Kvinna - - PARIS -

Tra­fi­ken i Pa­ris kan va­ra hek­tisk så det är lätt att tax­a­me­tern drar iväg. Skip­pa Uber och gör som pa­ri­sar­na och ta en Mar­cel! Du lad­dar en­kelt ner ap­pen och ser vil­ka bi­lar som är i när­he­ten och får ett fast pris di­rekt. Dess­utom bru­kar bi­lar­na va­ra rik­tigt tju­si­ga så du räd­dar plån­bo­ken sam­ti­digt som du re­ser med stil!

De rik­tigt var­ma da­gar­na vall­fär­dar fran­so­ser­na till vack­ra par­ker och träd­går­dar. En fa­vo­rit är But­tes- Chau­mont, här trängs pick­sick­sug­na pa­ri­sa­re för vår­sol. And­ra par­ker att läg­ga på min­net är Jar­din du Lux­em­bourg, Jar­din des Tui­le­ri­es och Champs de Mars fram­för Ei­fel­tor­net. Tänk på att många par­ker har öp­pet­ti­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.