Lip Ex­pert

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Hur­ra för By Ter­rys nya fly­tan­de läpp­stift! Med en otro­ligt krä­mig och pig­ment­rik for­mu­la ad­de­rar det bå­de en håll­bar färg och oe­mot­stånd­lig glans till läp­par­na. Välj mel­lan 16 oli­ka ny­an­ser el­ler en matt va­ri­ant av sam­ma här­li­ga läpp­stift. Lip-Ex­pert Shi­ne, 340 kr, By Ter­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.