STEP BY STEP

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Ef­ter hös­tens lyc­ka­de kol­lek­tion fort­sät­ter Hun­ke­möl­ler sitt sam­ar­be­te med Fi­la in­för än­nu en snea­ker­sä­song. Två klas­sis­ka Fi­la- mo­del­ler har ge­nom­gått ett de­sign­lyft, där färg nu­me­ra står i fo­kus. Fi­la Or­bit Zep­pa har fått ett nytt an­sik­te som mat­char Dout­zen Kro­es sport­kol­lek­tion DK1985 och kom­mer bå­de i en ski­nan­de ro­sa och en mi­ni­ma­lis­tisk vit med ro­sa de­tal­jer. Dess­utom lan­se­ras två nya va­ri­an­ter av Fi­la Vault hos Hun­ke­möl­lers eg­na trä­nings­va­ru­mär­ke HKMX. Vår fa­vo­rit är en ned­to­nad pa­stell­pa­lett!

Skor, 1 000 kr,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.