Säng­klä­der­na du dröm­mer om.

För tyc­ke, smak och sö­ta dröm­mar... varmt och in­ner­ligt el­ler svalt och sil­keslätt. För den äk­ta kva­li­tets­käns­lan in­till din kropp och över di­na fing­er­top­par. För ti­den du till­bring­ar i säng­en – natt som dag.

Plaza Kvinna - - IN­RED­NING > IN­TER­VJU -

Lyx­i­ga säng­klä­der, de­sig­na­de i Sve­ri­ge och pro­du­ce­ra­de i Eu­ro­pa. Nä­ra, ex­klu­si­va och med en stor por­tion hjär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.