Res med stil

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Av jen­ny OLSSON

Re­san ska bo­kas, pas­set ro­tas fram och de bäs­ta re­stau­rang­er­na scou­tas. Se­dan åter­står ba­ra pack­ning­en. För att duc­ka de van­li­ga miss­ta­gen gör du bäst i att ta rygg på glo­be­trot­ters som vet hur man pric­kar al­la rätt. Att pla­ne­ra sin näs­ta re­sa är of­ta för­knip­pat med stor för­vän­tan. Man tit­tar på kar­tor, sur­far runt ef­ter de läck­ras­te ho­tel­len, stu­de­rar flyg­bo­la­gens pri­ser och in­te minst, tän­ker ige­nom pack­ning­en – man vill ju re­sa lätt och med stil. Din re­sa bör­jar re­dan på pla­ne­rings­sta­di­et – för­be­re­del­ser­na är A och O för att sä­ker­stäl­la att allt går som på räls. Vi har satt ihop ett re­se­kit med allt du be­hö­ver för att ga­ran­te­ra en re­sa ut­ö­ver det van­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.