Re­dak­tio­nens fa­vo­ritvis­ning­ar

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Vå­ren har änt­li­gen le­tat sig in i vå­ra gar­de­ro­ber! Som all­tid är in­flu­en­ser­na många, så själv­klart har Pla­za Kvin­na valt si­na per­son­li­ga fa­vo­rit­kol­lek­tio­ner från vårens och som­ma­rens vis­ning­ar. I takt med att tem­pe­ra­tu­ren sti­ger så sve­per vi in oss i allt från dres­sa­de ku­lö­rer och strand­plagg till pud­ri­ga pa­stel­ler och ski­ra ty­ger. Oav­sett trend så har vi hit­tat stilen för dig i vår!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.