LUGNANDE LIVSRÅD

Plaza Kvinna - - JUST NU > KULTUR -

Da­gens unga vux­na har kal­lats för “Ge­ne­ra­tion ång­est” – men hur blev det så? Den frå­ge­ställ­ning­en be­hand­lar Ida Höc­kenstrand och So­fie Hall­berg, mer kän­da som du­on bakom Ång­est­pod­den, i sin nya bok Vi bor­de va­ra lyck­li­ga. För­fat­tar­na re­flek­te­rar över det som präg­lat sam­ta­len med si­na podd­gäs­ter – kär­lek, be­kräf­tel­se­be­hov och hur man hit­tar sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.