MOR­GAN NOR­MAN

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Häl­sing­e­so­nen Mor­gan har vid si­dan om upp­drags­gi­va­re som Vo­gue och Wall­stre­et Jour­nal bli­vit nå­got av Pla­zas hov­fo­to­graf, stän­digt när­va­ran­de med si­na star­ka por­trätt. På si­dor­na 64–104 har han ta­git vårt mo­de­team till si­na barn­doms trak­ter för att ska­pa ett mo­de­re­por­tage i en världs­arvs­skyd­dad Häl­sing­e­gård.

– Mest min­nesvärt var att vi, trots att det var maj, kör­de i tre mi­nus­gra­der och väd­ret pend­la­de från snö och sol till mol­nigt och ha­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.