AN­NE NY­BLAEUS

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

An­ne Ny­blaeus är född och upp­vux­en i Stock­holm. Hen­nes fram­lid­ne men­tor Hans Ham­mar­ski­öld lär­de An­ne hant­ver­ket i fo­to­lab­bet. I dag ar­be­tar hon för svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la in­red­nings­ma­ga­sin, med in­rikt­ning på in­te­ri­ör­bil­der och konst­närspor­trätt. I det­ta nummer har hon gjort ett per­son­ligt hem­ma­hos­por­trätt av si­na vän­ner Pelle och Lot­ta Ung­er på Ös­ter­len (si­dor­na 116–121).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.