SO­FIA ED­GREN

SKRI­BENT

Plaza Magazine - - Medarbetare -

So­fia bor i Stock­holm. Hon var ti­di­ga­re re­por­ter på DN:s hel­gre­dak­tion. Som Pla­zas nya mo­de­be­va­ka­re (si­dan 50) lyf­ter hon fram en mix av skval­ler, gla­mour och ga­len­skap – det som gör mo­de­värl­den så lätt att äls­ka. Och ha­ta.

– Mo­de be­rät­tar om vil­ka vi är och vil­ka vi dröm­mer om att va­ra. Men det ro­li­gas­te med mo­de­vär­den är dess in­ne­bo­en­de pa­ra­dox – blo­digt all­var­sam på sam­ma gång som den är den ba­na­las­te som finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.