3 X DECEMBERVAL

Plaza Magazine - - Ledare -

1. VASUMA

Jag äls­kar mi­na nya glas­ö­gon­bå­gar Patch­no­se från Vasuma Ey­ewear.

2. HERB RITTS

Vin­terns vik­ti­gas­te ut­ställ­ning är med den le­gen­da­ris­ka mo­de­fo­to­gra­fen Herb Ritts på Fo­to­gra­fis­ka.

3. SPA­CE

I da­gens enor­ma ut­bud av obe­ro­en­de ma­ga­sin ut­mär­ker sig dans­ka Spa­ce. På omslaget: To­mas Al­fred­son fo­to­gra­fe­rad av Mikael Jansson.

2

3

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.