PI­ER­RE BJÖRK

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Fo­to­gra­fen Pi­er­re Björk är ny­li­gen hem­kom­men till Stock­holm ef­ter fem år i New York och Cos­ta Ri­ca. För Pla­za har Pi­er­re ge­nom åren por­trät­te­rat Ben Gor­ham, Ca­rin Rodebjer, Ca­ro­li­na Gynning och Bea Åkerlund. För om­slags­fo­to­gra­fe­ring­en sam­man­för­de Pla­za ho­nom med To­ve Lo för en 1,5 tim­mes fo­to­gra­fe­ring i Pi­er­res stu­dio i Va­sas­tan i Stock­holm.

– To­ve Lo var en fröjd att ar­be­ta med. Jag tyck­te sär­skilt om hen­nes smak­ful­la ta­tu­e­ring på hö­gerar­men, ett brin­nan­de hjär­ta med ett blått öga i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.