NIKLAS MALMBORG

SKRI­BENT

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Niklas job­ba­de på DN in­nan han bör­ja­de skri­va re­por­ta­ge­böc­ker om kri­mi­na­li­tet. Ef­ter en Ber­linex­il åter­vän­de han till Stock­holm för att skild­ra även mer lag­li­ga fö­re­te­el­ser. Näs­ta bok har han skri­vit med rap­pa­ren Seb­be Staxx och där­ef­ter blir det fo­kus på dryck. I det här num­ret pra­tar han ga­tu­in­flu­en­ser med tre mo­deska­pa­re: om snorgrö­na hängs­le­byx­or, samp­la­de hu­vud­bo­na­der och vik­ten av rätt skor.

– Själv går jag näs­tan alltid i Con­ver­se, men väd­ret på­min­ner mig om att jag bor­de by­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.