LOU­I­SE EN­HÖR­NING

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Ef­ter att ha läst konst­histo­ria och as­si­ste­rat in­om mo­de­värl­den, bör­ja­de Lou­i­se job­ba som mo­de­fo­to­graf och har i dag kun­der som Va­ni­ty Fair, Teen Vo­gue och Her­mès. Hon har ock­så bi­dra­git till böc­ker som SHOOT (Riz­zo­li In­ter­na­tio­nal), Ny­lon stre­et sty­le (Uni­ver­se), Vice pho­to book (Vice Pub­li­ca­tions), och hen­nes förs­ta mo­no­gra­fi, Swe­dish girls, a tri­bu­te, som ny­li­gen släpp­tes. Till det här num­ret har hon fo­tat Kitsunés Gil­das Lo­aëc.

– Kitsuné för mig är mul­tita­sking pa­ri­si­an guys och nu har de en egen kaf­fe­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.