JO­NAS CULL­BERG

SKRI­BENT

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Jo­nas är jour­na­list på Da­gens ETC men kom­mer från års­skif­tet att fri­lan­sa med bas i New York. Han fo­ku­se­rar på be­rät­tan­de ut­ri­kes­re­por­tage och har ti­di­ga­re pub­li­ce­rats i tid­ning­ar som SvD, Vi, Re:pub­lic och Café. Han be­sö­ker To­kyo så of­ta som möj­ligt ef­tersom det fort­fa­ran­de är den plats på jor­den som på­min­ner mest om in­trosce­nen i Bla­de run­ner och som mitt i all sci fi-ar­ki­tek­tur, ne­on och de­ka­dens är värl­dens vän­li­gas­te mång­mil­jonstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.