PLA­ZA UO­MO & STEN­STRÖMS!

I ok­to­ber lan­se­ra­des det nya num­ret av Pla­za Uo­mo, Pla­za Ma­ga­zi­nes sys­kon­tid­ning som nu står på eg­na ben. I Sten­ströms flagg­skepps­bu­tik i Stu­re­gal­le­ri­an fi­ra­des det nya num­ret med go­da vi­ner och sti­li­ga gäs­ter.

Plaza Magazine - - Prat - Foto Mathias Nord­gren

1. Ro­set­te Hirsch, Ro­san­na Thun och Per Sö­der­man från Pla­za Publishing. 2. Ar­ki­tek­ten Tho­mas San­dell. 3. Blog­ga­ren Ro­bin Hå­kans­son. 4. Blog­ga­ren Filip Kon­rads­son, sty­lis­ten Char­lie Lindström och Ed­win Nen­zell. 5. Kaj­sa Ekelund från Pol­hem PR och Marica Må­brant från Sten­ströms. 6. Kläd­råd­gi­va­ren Mar­kus Malm­ström.

Pla­za Uo­mos chefre­dak­tör Kon­rad Olsson hål­ler tal till­sam­mans med Sten­ströms chefs­de­sig­ner Pe­ter Jüriado.

3

5

6

2

1

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.