3 X STRE­ET-KONST­NÄ­RER PÅ INSTAGRAM

Plaza Magazine - - Nu -

SHE­PARD FAIREY

@obey­gi­ant FÖL­JA­RE: + 392 250 VAR­FÖR: Han är ga­tu­konst­nä­ren och grun­da­ren av den kän­da Obey-kam­pan­jen, som är ut­for­mad som om det vo­re pro­pa­gan­da men som egent­li­gen sak­nar po­li­tiskt innehåll.

ANDRÉ SARAIVA

@ba­ro­nand­re FÖL­JA­RE: + 54 570 VAR­FÖR: Sve­rige­föd­de por­tu­gi­sen André Saraiva är kanske bäst känd för sitt al­ter ego Mr. A: en ro­lig smiley som Saraiva må­lat över 200 000 gång­er runt om i världen.

MR. BRAINWASH

@mr­brain­wash FÖL­JA­RE: + 900 190 VAR­FÖR: För att han är en av de mest pro­vo­ce­ran­de och kän­da. Mr. Brainwash är sy­no­nym för Thi­er­ry Gu­et­ta som slog ige­nom med Banksy­fil­men Ex­it through the gift shop. Gu­et­ta gör det en­kelt för sig och ko­pi­e­rar Banksy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.