MäS­TA­RENS ARV­TA­GA­RE

Plaza Magazine - - Nu - PE­TER COPPING

Ef­ter Oscar de la Ren­tas bort­gång den 20 ok­to­ber rik­tas nu strål­kas­tar­lju­set på Pe­ter Copping, ti­di­ga­re chefs­de­sig­ner på Ni­na Ric­ci. Det var cir­ka en vec­kan in­nan de­sig­ners död som Pe­ter Copping ut­sågs för att ta över det kre­a­ti­va ar­be­tet på det pre­stige­fyll­da mo­de­hu­set. De­sig­nern har un­der si­na år på Ni­na Ric­ci vi­sat upp en fe­mi­nin och ro­man­tisk bredd – ett ut­tryck som kom­mer att pas­sa ga­lant i de la Ren­tas mo­de­hus. Med sin ge­dig­na bak­grund i mo­debran­schen är den brit­tis­ke de­sig­nern rätt man på rätt plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.