Med en ny­pa salt

Plaza Magazine - - Stil Inredning -

To­kyo­föd­de konst­nä­ren Mo­toi Ya­ma­mo­to ställ­de ny­li­gen ut i Paris och allt se­dan dess har bil­der på hans verk spri­dit sig som en löp­eld på nä­tet. Han ska­par två­di­men­sio­nel­la skulp­tu­rer av he­la oce­a­ner, pla­ne­ter, ty­fo­ner, bergs­ked­jor och la­by­rin­ter med ba­ra ett en­da verk­tyg: salt. Ver­ken ska­par han på plats så att be­sö­kar­na får ta del av hans trans­li­ka till­stånd som han själv be­skri­ver som me­di­ta­tion. Hans konst har vi­sats världen över och nu vän­tar jag ba­ra på att han dy­ker upp i en konst­lo­kal nä­ra mig.

Mo­toi Ya­ma­mo­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.