3 X UR­BAN IN­SPI­RA­TION

Plaza Magazine - - Stil Inredning -

l Den vi­ta T-shir­ten. Det mest iko­nis­ka plag­get in­om menswear, med el­ler ut­an tryck. Den kom­mer alltid att fin­nas och jag kom­mer alltid att ha den på mig.

l Var dig själv. I slutän­dan är det vad det hand­lar om, och det som fun­ge­rar i läng­den. l Re­sor. Och att re­sa som en be­sö­ka­re i stäl­let för som tu­rist. När du ex­em­pel­vis re­ser med en ska­te­board an­vän­der du plat­sen som du är på ut­i­från det. Jag hop­pas själv åka till To­kyo för förs­ta gång­en i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.