MO­DE KOM­MER OCH GÅR. ELE­GANS BE­STÅR.

För dig som in­te kan lå­ta bli att und­ra vad som finns bakom näs­ta hörn. Som ald­rig tar sam­ma väg till­ba­ka. Som at­tra­he­ras Den har allt du för­vän­tar dig av en cou­pé i kör­käns­la, form och ele­gans. Den har ock­så fy­ra dör­rar och mer av det okän­da och som älsk

Plaza Magazine - - Sidan 1 -

FÖRS­TA BMW 4-SE­RIE GRAN COU­PÉ NÅ­GON­SIN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.