Nar­ci­ljus

Plaza Magazine - - Stil Inredning -

Form­gi­va­ren på al­las läp­par är Mi­chael Anas­tas­si­a­des, främst känd för si­na lam­por St­ring lights och IC lights för Flos. När han får ska­pa ut­an in­gri­pan­de av stor pro­du­cent, upp­står en design som ba­lan­se­rar på grän­sen till konst. Hans se­nas­te kol­lek­tion Ge­ne­ral il­lu­mi­na­tions finns nu på avant­gar­de-gal­le­ri­et Ro­deo Gal­le­ry i Istan­bul fram till 13 de­cem­ber. Lam­pan till väns­ter är min fa­vo­rit. Likt Nar­cis­sus för­lo­rar den sig i sin egen spe­gel­bild. Pris cir­ka 59 000 kr.

Ge­ne­ral il­lu­mi­na­tions.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.