SKöN­HET

Plaza Magazine - - Innehåle -

Ett stänk av 70-tal präg­lar hös­tens skön­hetsfa­vo­ri­ter.

IN­RED­NING

Mo­de­möb­ler­nas tid är nu.

IN­TER­VJU

Inez & Vi­noodh om mo­debran­schens för­änd­ring.

AGEN­DA

Bäst i höst: mo­de, konst och möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.