ALI­CIA VI­KAN­DER

Plaza Magazine - - Ledare -

1.

Mitt mö­te med Ali­cia Vi­kan­der på Sto­ry Ho­tel i Stock­holm, vå­ren 2013.

2. INEZ & VI­NOODH

I som­ras möt­te jag fo­to­graf­du­on Inez van Lam­sweer­de och Vi­noodh Mata­din. Läs mer på sidorna 38–39.

3. PIT­TI UOMO

I ju­ni res­te jag till Flo­rens för att lan­se­ra Pla­za Uo­mos in­ter­na­tio­nel­la ut­gå­va med ett stort par­ty. En lyc­kad kväll som du ser mer av fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.