Hös­ten bju­der på en spän­nan­de mix av mas­kulint och fe­mi­nint. Mo­de­chef har valt ut si­na favoriter ur sä­song­ens andro­gy­na mo­de.

Ro­bert Nord­berg

Plaza Magazine - - NU Modechefens Val -

I LIN­JE MED

Mörk­blå krit­strecks­ran­dig ko­stym med full kan­vas av ull och kash­mir.

Kings­man, 17 000 kr. It-väs­kan sig­ne­ras Ja­son Wu och är till­ver­kad av bäs­ta ita­li­ens­ka kalv­skinn. Hu­go Boss, pris vid för­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.