4 sep–15 nov

Plaza Magazine - - NU Agenda -

av fO­tO­gra­fis­Ka: NY­GÅRDS KA­RIN BENGTS­SON ”Som iscen­sätt­ning­ar av näs­tan bort­glöm­da min­nen, där fan­ta­si mö­ter verk­lig­het.” Så be­skri­ver konst­nä­ren Ny­gårds Ka­rin Bengts­son si­na fo­to­gra­fi­er som rönt stor upp­märk­sam­het runt om i Sve­ri­ge. Hen­nes bil­der känns fyll­da av dra­ma­tik men be­trak­ta­ren ser in­te den dra­ma­tis­ka hän­del­sen, ba­ra den lad­da­de still­he­ten fö­re el­ler ef­teråt. På Fo­to­gra­fis­ka gör Ny­gårds Ka­rin sin största se­pa­ra­tut­ställ­ning hit­tills.

Wo­man by white house Ny­gårds Ka­rin Bengts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.