IL SERENO COMO

Plaza Magazine - - Ledare -

1.

I som­mar öpp­nar det här läck­ra loung­e­ho­tel­let, pre­cis vid strand­kan­ten på Como-sjön. www.il­se­re­no.com

2. MESSNER MOUNTAIN MUSEUM

Ef­ter be­ske­det om den ira­kisk-brit­tis­ka ar­ki­tekt­s­tjär­nan Za­ha Ha­dids för ti­di­ga bort­gång i mars vill jag ing­et hell­re än att be­sö­ka det­ta verk som in­vig­des i som­ras. www.messner-mountain-museum.it

3. SENATO HO­TEL

Årets ho­tell­snackis i Mi­la­no. Ing­en an­nan kan de­sign­ho­tell som ita­li­e­nar­na. www.se­na­to­ho­tel­mi­la­no.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.