Vå­ren 2016 bju­der på de fles­ta sti­lar — en de­mo­kra­tisk sä­song där det är upp till dig att hit­ta ditt eget ut­tryck. Här är mo­de­chef Robert Nord­bergs fa­vo­ri­ter.

Plaza Magazine - - Modechefens Val -

SKO DIG ITA­LI­ENSKT

När det kom­mer till lät­ta­re vår- och som­mars­kor är det få som slår ita­li­e­nar­na. De­ko­re­rad lo­a­fers av skinn, Guc­ci, 8 500 kr.

VÅ­GA­DE BÅ­GAR

Jag kan in­te sä­ga an­nat än att des­sa är solkla­ra! Fan­tas­tis­ka cut out-sol­glas­ö­gon från Fen­di, 3 900 kr.

VÅRTÄCKT

Ett rik­tigt vår­tec­ken är den kor­ta­re kapp­jac­kan. Just den här av mjuk bo­mull från Botte­ga Ve­ne­ta är min must ha­ve! Pris 19 000 kr. Prak­tisk, be­kväm och ett ele­gan­ta­re val av snea­ker helt en­kelt. Slip onsnea­kers, Ar­man­do Cabral, 4 200 kr.

LI­TEN MEN STOR

Tren­chen är en vår­klas­si­ker som ald­rig går ur mo­det. Trench­coat, Bur­ber­ry Lon­don, 13 800 kr.

SLIP IN

Sat­sa på den li­te mind­re väs­kan i vår. Väs­ka av skinn, Chloé, 9 500 kr.

NYCKELPLAGG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.