FRANSFEST

Plaza Magazine - - Design -

Fram­trä­dan­de de­tal­jer som fran­sar, mak­ramé, vir­kat och råa kan­ter har gjort sitt in­tåg på ca­t­wal­ken så­väl som på mö­belsce­nen. Sto­lar och speg­lar är de­ko­re­ra­de och ger en prä­gel av nå­got hand­gjort och unikt.

01

de­sign Gu­bi Ol­sen, Gu­bi, ca 68 750 kr. de­sign Ben & Aja Blanc för The fu­tu­re per­fect, ca 12 800 kr. de­sign Hel­la Jon­ge­ri­us för Dan­ski­na, 180 x 240 cm, ca 25 700 kr. 02

03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.