A bri­ef histo­ry of un­der­wear

Plaza Magazine - - Agenda -

V& A MUSEUM, LON­DON

Just nu vi­sar Lon­don­mu­se­et Victo­ria & Al­bert en stor ut­ställ­ning­en med någ­ra av mo­de­värl­dens vik­ti­gas­te un­der­klä­der. Här finns allt från 1700-ta­lets kri­no­li­ner och vik­to­ri­ans­ka kor­set­ter till Da­vid Beck­hams box­ers­horts och Kim Kar­dashi­ans mid­ja ... ja,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.