Ar­vet ef­ter An­dy War­hol

Plaza Magazine - - Agenda -

AR­TI­PE­LAG, STOCK­HOLM

An­dy War­hol. War­hols be­ty­del­se vi­sar sig in­te minst i an­ta­let ut­ställ­ning­ar; ba­ra för­ra året pro­du­ce­ra­des över 30 styc­ken med hans verk. Konst­nä­ren är ut­an tve­kan en av 1900-ta­lets mest in­fly­tel­se­ri­ka. Nu när Artipelag tar sig an An­dy War­hol är det...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.