Al­ber­to García-Alix

Plaza Magazine - - Agenda -

MINDEPARTEMENTET, STOCK­HOLM I de ny­re­no­ve­ra­de in­du­stri­bygg­na­der­na på Skepp­s­hol­men har en ny scen för konst och fo­to­gra­fi öpp­nats — Mindepartementet Art and Photography. Först ut, och för förs­ta gång­en i Sve­ri­ge, vi­sas en ut­ställ­ning med den spans­ke fo­to­gra­fen Al­ber­to García-Alix. Till­sam­mans med bland an­nat Pedro Al­modóvar, var han en av nyc­kel­fi­gu­rer­na i La Mo­vi­da Mad­ri­leña, det kul­tu­rel­la kors­tåg av ex­pe­ri­men­tell musik, film och konst som väck­tes till liv när Fran­co­di­ka­tu­ren föll. García-Alix har hyl­lats bå­de i Vo­gue och Va­ni­ty Fair.

Dos la­di­es av Al­ber­to Gar­cía-Alix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.