MATT­HI­AS VAN ARKEL

Plaza Magazine - - Agenda -

I maj del­tar Matt­hi­as van Arkel i Borås In­ter­na­tio­nel­la Skulp­tur­bi­en­nal med en stör­re ut­om­hus­skulp­tur. I ju­ni in­vigs en 14 m lång in­om­hus­vägg av si­li­kon i Vär­ta­ham­nens nya ter­mi­nal i Stock­holm, och sam­ma må­nad ska en 22 m lång lob­by­vägg va­ra klar i Wil­li­ams­burg, New York. För­mod­li­gen blir det en prin­tad sprej­vägg. Se­pa­ra­tut­ställ­ning­en hos Ce­ci­lia Hill­ström Gal­le­ry hål­ler på fram till den 2 april.

BOR: Stock­holm och New York. ÅL­DER: 49 år. AKTUELL MED:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.