Bar SixtyFi­ve

Plaza Magazine - - Guide -

Med en bar be­lä­gen på den 65:e vå­ning­en på Man­hat­tan kan det ju in­te bli fel. Det är in­te många som kän­ner till den här ba­ren, så me­dan and­ra be­ta­lar peng­ar och står i kö för att kom­ma in till Top of the Rock, slip­per du det till pri­set av sam­ma fan­tas­tis­ka vy!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.