Ni­te­hawk

Plaza Magazine - - Guide -

En bi­o­graf där man kan äta allt från sal­la­der till ham­bur­ga­re och dric­ka sam­ti­digt som man tit­tar på film. En jät­te­ro­lig ame­ri­kansk upp­le­vel­se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.