Edi­tion Ho­tel

Plaza Magazine - - Guide -

Det­ta är mitt fa­vo­rit­ho­tell i New York som öpp­na­de för­ra året. Det finns nu två styc­ken i USA. Ett i New York och det and­ra i Mi­a­mi. Ho­tel­len är de­sig­na­de av Ian Sch­ra­ger och jag av­gu­dar dem. Ho­tel­let i New York är be­lä­get mitt på Man­hat­tan vid Ma­di­son Squa­re Park och har en här­lig re­stau­rang som varmt re­kom­men­de­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.