Miss Lily’s

Plaza Magazine - - Guide -

Myc­ket en­kel men god mat som dess­utom ser­ve­ras fram till sent på små­tim­mar­na då stäl­let för­vand­las till natt­klubb – och här dan­sar man loss. Det är gans­ka lätt att kom­ma in på klub­ben till skill­nad från Hap­py En­ding.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.