Berg­dorf & Good­mans re­stau­rang

Plaza Magazine - - Guide -

Lunch på sjun­de vå­ning­en. Ett mås­te som jag går till var­je gång jag är i New York. Det är ett fan­tas­tiskt vac­kert va­ru­hus i äk­ta ”old fashion New York art de­co”-stil. Re­stau­rang­en går i sam­ma stil och man vill helst sit­ta i de ägg­for­ma­de få­töl­jer­na. Stäl­let är ock­så per­fekt för att spa­na in folk – om man gil­lar att kol­la in gam­la ri­ke­mansty­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.