The No­mad

Plaza Magazine - - Guide -

Här finns sta­dens bäs­ta drin­kar. Leo Ro­bitscheck är chef över ba­ren. Han är en av värl­dens främs­ta drink­blan­da­re. Ba­ren har en grym at­mo­sfär och jag re­kom­men­de­rar att nju­ta av drin­kar­na i bib­li­o­te­ket. Drick då gär­na de­ras stor­for­mat som man kan de­la med varand­ra. Även re­stau­rang­en är oer­hört bra. De­ras sig­na­turätt är kyck­ling­fi­lé med fo­is gras, vil­ket lå­ter li­te bur­dust, men det är rik­tigt gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.