Balt­ha­zar

Plaza Magazine - - Guide -

En äk­ta New York-klas­si­ker som hål­ler år ef­ter år. Känns som mot­sva­rig­he­ten till Riche här hemma i Stock­holm, ha ha! Det är all­tid full­pac­kat med folk och det är all­tid li­ka trev­ligt. Oav­sett om man slin­ker in för en kaf­fe och en cro­is­sant till fru­kost, tar en vinlunch el­ler en tre­rät­tersmid­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.