So­ho Grand Ho­tel

Plaza Magazine - - Guide -

Med ett per­fekt lä­ge, och väl­digt pris­värt för att va­ra ett lyx­igt bou­ti­que­ho­tell i New York. Nära till al­la my­si­ga re­stau­rang­er och shop­ping­en i So­ho. De har en cool bar om man kän­ner för att stan­na på ho­tel­let och ta en drink nå­gon kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.