Bu­vet­te

Plaza Magazine - - Guide -

Su­per­här­lig fransk bist­ro med en sys­ter­krog i Pa­ris. Den­na lång­sma­la och trånga lo­kal lig­ger mitt i West Vil­lage. De har en söt ter­rass som all­tid är full­satt med vän­te­lis­ta från mor­gon till natt – inga re­ser­va­tio­ner är tillåt­na. Ma­ten är fan­tas­tisk! Bläck­fisk och Cro­que ma­da­me är ett mås­te att pro­va. De har ock­så en fullspäc­kad vin­lis­ta och un­der­hål­lan­de bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.