Shang­hai Mong

Plaza Magazine - - Guide -

Det­ta är i Ko­re­a­town, där många re­stau­rang­er bör be­sö­kas. Unikt med den­na re­stau­rang är att de­ras chef stäm­mer upp till ”O So­le Mio”. Han var näm­li­gen sko­lad ope­ras­ång­a­re i Ryss­land, som sök­te jobb som dis­ka­re när han bli­vit bank­rutt men ge­nast blev be­ford­rad till re­stau­rang­chef tack va­re si­na fär­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.