Yo­ne­kichi

Plaza Magazine - - Guide -

Om du be­fin­ner dig i East Vil­lage och har svårt att be­stäm­ma om det är ja­panskt el­ler bur­ga­re som blir da­gens mål­tid? Ing­en fa­ra. Här görs det ris­bur­ga­re! Val­bart in­ne­håll med ta­ke away-föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.