As­ka

Plaza Magazine - - Guide -

Den ny­öpp­na­de re­stau­rang­en som Fred­rik Bre­se­li­us pre­cis öpp­nat lig­ger un­der bron i Wil­li­ams­burg, Broo­klyn. Här äter du fine di­ning med nor­dis­ka sma­ker och al­la rå­va­ror­na är närod­la­de. Avnjut en fan­tas­tisk av­smak­nings­me­ny el­ler enkla­re mat­bit i ba­ren. Jag lo­var att du kom­mer bli sti­mu­le­rad bå­de av sma­ker och vi­su­ellt.

Le CouCou.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.